+31 40 25 203 26 info@feros.nl

FEROS financieel en fiscaal strategen.

Proactief financieel en fiscaal beleid.

Een gedegen dienstverlening zorgt voor zekerheid vooraf zodat de met de strategen besproken resultaten behaald kunnen worden. Ons financieel en fiscaal strategisch team bestaat uit fiscalisten en accountants, gedreven sparringpartners met toekomstvisie. Allen strategen hebben ruime ervaring opgedaan bij grote internationale kantoren. De resultaten:

 • proactief financieel en fiscaal beleid
 • helder en compleet inzicht in uw organisatie: financieel, organisatorisch, bestuurlijk en infrastructureel
 • co-ondernemerschap: actieve en betrokken coaching  van FEROS-strateeg
 • uw complete financiële en fiscale proces verzorgd, inclusief aangiften en jaarrekening
 • juridische ondersteuning bij overleg/discussie/geschil belastingdienst.

Samen zeker.

Als ondernemer weet u dat succes helemaal niet afhankelijk is van toeval. Succes vraagt om proactief ondernemerschap. Daartoe dient u een helder, volledig en objectief beeld van uw organisatie te hebben. Een beeld qua marktpositie, infrastructuur en financiële verantwoording. Een beeld dat niet alleen gaat over het verleden en heden, maar vooral over de toekomst. Alleen de toekomst kunt u namelijk nog veranderen. Doe dat samen met de strategen van FEROS.

RESULTATEN

 • proactief financieel en fiscaal beleid
 • helder en compleet inzicht in uw organisatie: financieel, organisatorisch, bestuurlijk en infrastructureel
 • co-ondernemerschap: actieve en betrokken coachingvan FEROS-strateeg
 • uw complete financiële en fiscale proces verzorgd, inclusief aangiften en jaarrekening
 • juridische ondersteuning bij overleg/discussie/geschil belastingdienst.

DIENSTVERLENING

 • rekenmodellen voor gedegen budgettering (auditmethoden en technieken)
 • inventarisatie van de operationele en strategische risico’s, voor zover van invloed op uw financiële planning en fiscaliteiten
 • tussentijdse analyse en evaluatie voortgang, eventueel verstrekken van tools ter bijsturing
 • accountancy: administratie, belastingaangiften, jaarrekening
 • intern fiscaal juridisch advies.

‘Zekerheid vooraf, dat is wat u van de FEROS-strategen kunt verwachten.’

Strategische inventarisaties.

Ondernemen is kansen creëren en benutten. Maar ook risico’s reduceren of zelfs, waar mogelijk, geheel elimineren. Daartoe is een adequate inventarisatie van operationele en strategische risico’s (en oplossingen ter beheersing) van evident belang.

Een objectieve blik van een externe professional is daarbij onontbeerlijk. Een analyticus met kennis van bedrijfsprocessen, marktbewegingen en kostenstructuren. Een toekomstgerichte co-ondernemer die met groot respect voor de geschiedenis, cultuur en ambities van uw organisatie vooruit kan kijken. Die u kan adviseren en ondersteunen op basis van feiten, betrouwbare wetenswaardigheden en overtuigende veronderstellingen.

‘Resultaat door kennis, kunde èn focus.’

Accountancy.

Als accountant moet je natuurlijk thuis zijn in financiële, administratieve én fiscale processen. Daarnaast past het binnen het vakgebied dat je optreedt als vertrouwenspersoon die organisaties financiële en fiscale adviezen geeft, waarbij je de meest recente wet- en regelgeving en vertaalt naar de dagelijkse praktijk. De FEROS-strategen beheersen het accountancyvak op het allerhoogste niveau.

Van eenmanszaak tot middenbedrijf, de FEROS-strategen zijn van alle financiële markten thuis. Zo geven wij bijvoorbeeld advies bij het opstellen van een ondernemingsplan, een bedrijfsovername of over de best passende financieringsvorm of subsidiemaatregel. We hechten nadrukkelijk aan het verkrijgen van inzicht in het functioneren van organisaties en de mens(en) binnen organisaties. Mensen staan bij ons altijd centraal

‘Van eenmanszaak tot multinational, de FEROS-strategen zijn van alle financiële markten thuis.’

Fiscaliteiten.

Betekenisvol – Belastingen hebben veel invloed op de bedrijfsvoering van ondernemers. Ze zijn namelijk betekenisvol voor de bedrijfsresultaten en financiën binnen de organisatie. Het is zodoende van groot belang dat u succesvol ondersteund wordt bij beslissingen die het pad van de fiscus kruisen. Dat u keuzes maakt die op korte en lange termijn verantwoord zijn. Of het nu gaat om uw maandelijkse/periodieke aangiftes, de jaarrekening of andere (fiscale) verslagleggingen; de FEROS-strategen zien toe op het beschermen van uw belangen in lijn met de fiscale wetgeving.

Verandering – Zoals u waarschijnlijk wel weet is de fiscale wetgeving doorlopend aan verandering onderhevig. De FEROS-strategen zijn en blijven volledig op de hoogte van alle voor u relevante wijzigingen. En mocht u op enig moment in discussie raken met de belastingdienst, dan is het goed om te weten dat onze strategen geschoold zijn als fiscaal jurist of als RA-accountant. Uw fiscale belangen zijn daarom toevertrouwd aan professionals.

Fiscale Diensten
 • ontwikkelen van fiscaal innovatieve producten
 • adviseren van (internationaal) expanderende ondernemingen
 • fiscale planning voor ondernemers en vermogende particulieren
 • fiscaal begeleiden van fusies en overnames (aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie)
 • fiscaal begeleiden van juridische splitsingen
 • herstructurering en bedrijfsopvolging
 • onderhandelingen met de belastingdienst en begeleiding bij controles
 • internationale taxplanning, denk aan: verplaatsen van activiteiten naar het buitenland
 • het opzetten van een internationale ondernemingsstructuur
 • fiscale begeleiding van off-shore companies
 • adviseren bij belastingaangiften
 • second opinion, fiscale quick scan, algehele tax review
 • fiscale due diligence
 • estate planning

 

‘Uw fiscale belangen zijn toevertrouwd aan professionals.’

Begeleiding bij overnames.

Een fusie, overname of splitsing vraagt om heel specifieke deskundigheid. Elke organisatie is anders, en dat geldt evenzeer voor de betrokkenen. Inhoud en vorm zijn daarom bepalend voor een succesvol eindresultaat. Dat vraagt om een empatische adviseur met ruime ervaring.

De FEROS-strategen beschikken niet alleen over die ervaring, ze kunnen ook vertrouwen op een deugdelijk netwerk waarbij alle relevante processen effectvol worden behandeld. Tot ons netwerk behoren onder andere bancaire instellingen, corporate financespecialisten en notarissen. Vanzelfsprekend opereren wij volledig onafhankelijk. U heeft bovendien altijd één aanspreekpunt.

Ondersteuning bij Overnames
 • ervaren begeleiders met empatische vermogens
 • begeleiding juridische due diligence onderzoeken
 • redigeren overname-, participatie-, fusie- en splitsingscontracten
 • redigeren aandeelhoudersovereenkomsten
 • begeleiden bij eventuele strategische conflicten tussen aandeelhouders
 • treden op als bindend adviseurs
 • treden op in enquêteprocedures en procedures tussen aandeelhouders ingevolge de geschillen-regeling bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam

‘Succes is een weg te gaan. Die volg je stap voor stap.’

Detachering en projecten.

Detachering kan voor veel situaties uitkomst bieden. U heeft bijvoorbeeld achterstanden op de financiële afdeling of u wenst een werving en selectietraject te overbruggen. Het kan ook zo zijn dat u uw bedrijf zorgvuldig financieel doorgelicht wenst te hebben. Of u staat voor een overname en heeft intern voldoende capaciteit om dit te managen.

Kortom, er zijn talloze redenen om voorlopig extra capaciteit aan te trekken. Hierbij kan gedacht worden aan het in-house plaatsen van één of meer van onze fiscalisten gedurende een bepaalde periode. Zij kunnen doorlopend gebruik maken van ons back-office fiscaal team, dat volledig ter beschikking staat. Een prettige zekerheid.

Contact.

FEROS financieel en fiscaal strategen
Ekkersrijt 4088
5692 DA, Son

Postadres:
Postbus 6209
5600 HE Eindhoven

Tel +31 40 25 203 25
Fax +31 40 25 203 26
Mail: info@feros.nl

KvK: 17230267

Wij hebben (gratis) parkeermogelijkheden voor de deur. Mocht u onverhoopt ons kantoor niet kunnen vinden en/of de parkeerplaatsen zijn reeds bezet, aarzel dan niet contact met ons op te nemen op nummer 040 25 203 25.

7 + 1 =